Veřejná vyhláška MUPO-4953/2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti rozhodl ve věci účastníka řízení a oznamuje, že rozhodnutí vydané Městským úřadem Pohořelice, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 05. února 2018, Č.j.:MUPO-4953/2018/OD/JLE, které nabylo právní moci dne 01. března 2018 a vykonatelnosti dne 31. března 2018, pozbylo právní moci.

plné znění vyhlášky

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu