Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-23638/2020/OD/MRO

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:MUPO-23638/2020/OD/MRO
Monika Zemanová, nar. 14.12.1987, bytem Klasov 320, Slovensko

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu