Veřejná vyhláška, oznámení - doplnění čj. MUPO-64122/2020/SU/AUV

Veřejná vyhláška - doplnění oznámení zahájení územního řízení na stavbu: Troskotovice - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu