Veřejná vyhláška - Oznámení neznámým úřastníkům řízení čj. MUPO-22852/2019/PRI

Veřejná vyhláška - oznámení neznámým účastníkům - vlastníci 1/2 podílu 758/15718 bytové jednotky 841/2 situované na pozemku pč. 961/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou  - společného územního a stavebního řízení  pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pč. 960 v k .ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu