Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost Č.j. MUPO-24187/2020/OD/MRO

Oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost Č.j. MUPO-24187/2020/OD/MRO
Oleh Usachenko, nar. 13.06.1969, bytem Luck, Sobornosti 36/45

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu