Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření VPS

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: PJ 460 Vranovice - stavební úpravy na pozemku p. č. st. 169/2 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu