Veřejná vyhláška: Oznámení o uzavření VPS čj. MUPO-32006/2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu: Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy na pč. st. 786, pč. 5056/2, 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu