Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ čj. MUPO-22634/2019/SU/PRJ

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy kotelny Pohořelice č. pop. 899 na pozemku p. č. 960 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu