Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení ÚŘ čj. MUPO-31901/2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby: Rekonstrukce VO v Pohořelicích, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu