Veřejná vyhláška: Rozhodnutí č.j. MUPO-6612/2019/SU/PRJ

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pč. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu