Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla, č.j. MUPO-7555/2019/ZP/VOL

Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla, č.j. MUPO-7555/2019/ZP/VOL

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje rozhodnutí ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu "Pasohlávky - východ, lokalita 32RD, SO 02 - kanalizace dešťová, SO 03 - kanalizace splašková, SO 04 - vodovod, SO 05 - vodovod užitkový" pod č.j. MUPO-7555/2019/ZP/VOL ze dne 22.02.2019.

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu