Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla

Veřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení vodního díla

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí zveřejňuje rozhodnutí ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu "Pasohlávky - východ, chatová osada, SO 02 - kanalizace splašková, SO 03 - dešťová kanalizace" pod č.j. MUPO-7269/2019/ZP/VOL ze dne 20.2.2019.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu