Veřejná vyhláška SZ MUPO 7198/2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
oznamuje

Robert Tadeusz Głowacki nar. 13.11.1959, bytem 1130 Wien, Egonj Schilergasse 55
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-57585/OD/MRO, ze dne 09.11.2018
příkaz č.j. MUPO-38446/OD/MRO, ze dne 16.8.2018
informační formulář, č.j. MUPO-38446/OD/MRO, ze dne 16.8.2018

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu