Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 14/2019 čj. MUPO-56108/2017/SU/SOP

Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí č. 14/2019 o umístění stavby: Pohořelice, Dlouhá, Pšeničná, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu