Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 27/2019 čj. 23886/2019/SU/TRM

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 27/2019 o umístění stavby: Pohořelice, Hotel Morava, rozšíření NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace č. C3

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu