Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 30/2019 čj. MUPO-25052/2019/SU/LEB

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 30/2019 o umístění stavby: Rekonstrukce VO v Pohořelicích, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu