Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 3/2009

Územní rozhodnutí č. 3/2019 o umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice - nová zástavba RD na pozemcích p. č. 121/11, 237/1, 5263/3, 5264/1 v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: Zmenšená situace C3

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu