Veřejné vyhlášky ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje

Damian Cukierski nar. 26.05.1990, bytem 282 00 Staszów, Jana Pawła II 409
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-15234/2018/OD/JLE, ze dne 11.04.2018
rozhodnutí č.j. MUPO-6208/2018/OD/LJE, ze dne 14.2.2018
informační formulář, č.j. MUPO-6252/2018/OD/JLE, ze dne 14.2.2018

Sandro Engeli nar. 11.10.1992, bytem 8586 Riedt B. Erlen, Hauptsrasse No. 23
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20955/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14736/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018

Jacek Marek Wojtasik nar. 30.04.1954, bytem 014 39 Warszawa, Dalibora No. 8
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20960/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14712/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-14721/2018/OD/JLE, ze dne 9.4.2018

Petar Hrtica nar. 08.08.1982, bytem 1020 Wien, Vorgartenstr No. 128/1051
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-23640/2018/OD/JLE, ze dne 06.06.2018
příkaz č.j. MUPO-18244/2018/OD/LJE, ze dne 25.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-18250/2018/OD/JLE, ze dne 25.4.2018

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátu prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedené písemnosti lze převzít u oprávněné úřední osoby, Ing. Jiřího Ledviny, v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 1. patro, místnost č. C205, v úředních hodinách nebo individuálně dle telefonické domluvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu