Veselé království - zahrada u mateřské školy Pohořelice


Město Pohořelice ukončilo realizaci projektu Veselé království - zahrada u mateřské školy Pohořelice, který byl spolufinancován Evropskou unií, a to z Operačního programu životní prostředí.

Předmětem projektu byla rekonstrukce prostor školní zahrady, výstavba výukových a herních prvků a výsadba zeleně. V rámci vytvoření zahrady jako venkovního výukového prostoru dochází i k přímému kontaktu dětí s přírodou během výuky. Děti si během výuky mohou vypěstovat vlastní zeleninu či bylinky. V rámci školní zahrady bylo na pozemku vysazeno několik jedlých druhů rostlin, převážně keřů, které budou rozvíjet schopnosti dětí orientovat se v rostlinné říši. Významnou součástí díla byly také krajinářské úpravy stávající zahrady.

Projekt byl realizován firmou H-Rekultivace a.s., Černovice 226, CHOMUTOV; IČ: 25032739.

Cena díla je 2 866 148,00 Kč bez DPH.

Termín ukončení realizace projektu byl do 31.12.2015.

Celkové náklady projektu byly ve výši 3,7 mil Kč (včetně DPH).

Způsobilé výdaje projektu: 3,69 mil Kč

Obdržená dotace ve výši 90% způsobilých výdajů, tj. cca 3,32 mil Kč.

 

1645

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu