Vítání občánků

Informace a přihláška k obřadu „vítání občánků“.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že pozvánky na slavnostní obřad „Vítání občánků“ budou rozesílány pouze rodičům, kteří projeví zájem zúčastnit se tohoto obřadu. V případě, že máte o přivítání Vašeho děťátka zájem, prosíme Vás, abyste se přihlásili na matrice Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, a to tak, že vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručíte poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Pohořelice, příp. zašlete e-mailem na adresu miluse.sedlackova@pohorelice.cz. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Vítání občánků se mohou zúčastnit děti, které nejsou starší 6 měsíců, a které mají v době podání žádosti trvalý pobyt v Pohořelicích.

O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informovaní prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslaná na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 519 301 314.