Vlasatice

Územní studie Vlasatice

24. listopadu 2021

Dne 18.11.2021 požádala obec Vlasatice o zaevidování územní studie: "Územní studie Vlasatice". S ohledem na stávající charakter řešeného území a jeho vedení jako stabilizované plochy Br - plochy bydlení v rodinných domech, je územní studie zaevidována pouze jako podklad pro pořízení změny územního plánu Vlasatice.

Územní plán Vlasatice

4. července 2015

Zastupitelstvo obce Vlasatice vydalo dne 12.6.2015 Územní plán Vlasatice, který nabyl účinnosti dne 3.7.2015.

Územní studie plochy pro výstavbu rodinných domů Vlasatice

25. ledna 2012

Na základě změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice, byla pro plochy ZM3/1 a ZM4/1 zpracována územní studie plochy pro výstavbu rodinných domů Vlasatice.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu