VV - o možnosti převzít písemnost SZ MUPO 5638/2017

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

oznamuje

Gregorz Andrzej Laska nar. 15.10.1969, bytem Fzeszów 35-213, Dwozzysko č.p.42
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-1713/2018/OD/JLE, ze dne 10.01.2018
příkaz č.j. MUPO-54115/2017/OD/LJE, ze dne 29.11.2017
informační formulář, č.j. MUPO-54126/2017/OD/JLE, ze dne 29.11.2017

Veřejná vyhláška           Usnesení

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu