Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o dotaci Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice, přístavba.

V následující tabulce je uveden přehled nákladů na pořízení vybavení odborných učeben:

Celkové vynaložené výdaje na vybavení prostor

727 tis. Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK – 69,6%

490 tis. Kč

Vlastní zdroje města

237 tis. Kč

 Z dotace bylo pořízeno ICT vybavení dvou nových učeben na ulici Dlouhá 39, dále 3D tiskárna, nábytek učeben, dataprojektor atp.

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt, podporující rozvoj kapacit pro neformální a zájmové vzdělávání ve městě a blízkém okolí, podařilo zrealizovat, a že prostředky  Jihomoravského kraje v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života občanů všech věkových kategorií města a regionu.

 

 

Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková

31876

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu