Výběrové řízení č.j. 103613/2015-SSHR

výběrové řízení o nejvyšší kupní cenu za odprodej nemovité věci 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu