Výbory zastupitelstva města

Finanční výbor:
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce -projednává návrh rozpočtu města a změn rozpočtu formou rozpočtového opatření, svá doporučení a stanoviska předkládá zastupitelstvu města, projednává Závěrečný účet města; plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
Předseda výboru: Ing. Nipprt
Členové výboru:   
I. Osičková, M. Horychová, Mgr. Polák, Světlíková

Kontrolní výbor:
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti; zaměřuje se na kontrolu zařízení, jejichž zřizovatelem je město Pohořelice, kontroluje plnění Obecně závazných vyhlášek města, čerpání dotací; plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. 
Předseda výboru: František Jančák
Členové výboru:    Mgr. Jirchářová, F. Bartoš, V. Odvářka, P. Rybecký

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu