Výchovné problémy dětí a mládeže

Jedná se především o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména:

 • v zanedbávání povinné školní docházky,
 • dopouštění se drobných krádeží, vandalismu, šikany,
 • v požívání alkoholu nebo jiné návykové látky
 • v živení se prostitucí

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • osobně, a to návštěvou zákonného zástupce kurátora pro mládež.
  V případě útěku dítěte z domova je zapotřebí vždy pohřešování dítěte nahlásit na Obvodní oddělení Policie ČR.
 • na výchovné problémy a nevhodné chování dítěte může upozornit každý občan ČR orgán sociálně-právní ochrany dětí.
  • v případě trestné činnosti nezletilých (do věku 15 let): osoby nejsou trestně odpovědné, ale za chování mohou být projednáváni soudem pro mládež ( krádeže, fyzické násilí, poškozování cizí věci)
  • v případě trestné činnosti mladistvých (tj. 15-18 let): osoby jsou již trestně odpovědné

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 (ostatní dny dle dohody)
kurátorka pro mládež:

 • Bc. Jana Holá , tel.: 519 301 354, kancelář č. C 245
 • Bc. Lenka Kampasová, tel.: 519 301 353, kancelář č. C 211

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu