Výchovné problémy dětí a mládeže

Jedná se především o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména:

 • v zanedbávání povinné školní docházky,
 • dopouštění se drobných krádeží, vandalismu, šikany,
 • v požívání alkoholu nebo jiné návykové látky
 • v živení se prostitucí

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • osobně, a to návštěvou zákonného zástupce kurátora pro mládež.
  V případě útěku dítěte z domova je zapotřebí vždy pohřešování dítěte nahlásit na Obvodní oddělení Policie ČR.
 • na výchovné problémy a nevhodné chování dítěte může upozornit každý občan ČR orgán sociálně-právní ochrany dětí.
  • v případě trestné činnosti nezletilých (do věku 15 let): osoby nejsou trestně odpovědné, ale za chování mohou být projednáváni soudem pro mládež ( krádeže, fyzické násilí, poškozování cizí věci)
  • v případě trestné činnosti mladistvých (tj. 15-18 let): osoby jsou již trestně odpovědné

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 (ostatní dny dle dohody)
kurátorka pro mládež:

 • Mgr. Jana Holá, tel.: 519 301 354, kancelář č. C245
 • Bc. Lenka Kampasová, tel.:  519 301 353, kancelář č. C211

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu