Vydání změny č. 1a ÚP Pohořelice

Dne 30.06.2021 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice vydání změny č. 1a územního plánu Pohořelice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. den po jeho zveřejnění.


Usnesení zastupitelstva o vydání


Změna č.1a

Textová část - výrok (srovnávací text)

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část - odůvodnění

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Úplné znění ÚP po změně č. 1a

Textová část - výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Koordinační výkres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu