Vydání změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice na svém zasedání 18.11.2015 vydalo změnu č.8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice. Změna nabývá účinnosti 15tým dnem po dni vyvěšení.

Usnesení o vydání

Opatření obecné povahy

Vyhodnocení projednání

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Hlavní výkres   legenda

Doprava   legenda

Vodní hospodářství   legenda

Energetika a spoje   legenda

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace   legenda

Předpokládané zábory půdního fondu   legenda

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu