Vydání změny č.10 ÚPNSÚ Pohořelice

Dne 9.11.2016 vydalo Zastupitelstvo města Pohořelice změnu č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.

Změna nabývá účinnosti 15.tým dnem po dni vyvěšení.

Opatření obecné povahy

Textová část - výrok

Hlavní výkres b

Hlavní výkres c

Hlavní výkres legenda

Regulační výkres b

Regulační výkres c

Regulační výkres legenda

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část - odůvodnění

Předpokládané zábory půdního fondu

Vyhodnocení projednání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu