Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku - 1.část - technologické centrum

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

„TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP POHOŘELICE – 1. AŽ 3. ČÁST PROJEKTU CZ1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovermentu v obcích“ 1. část – technologické centrum“

 

Ve výběrovém řízení byly hodnoceny nabídky firem:

· C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00, IČ:27675645

· UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 31, Brno 621 00, IČ:63476223

 

Na základě hodnocení nabídek dle kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci tj.

n

Kritéria hodnocení

Váha

1

Pořizovací cena (celkový součet) včetně DPH – součet cen za dodávku uvedenou v příloze č.1 a č.2

85%

2

Cena technické podpory po dobu 5 let (celkový součet) včetně DPH – cena za služby dle specifikace přílohy č.3

15%

získaly předložené nabídky toto bodové pořadí:

Pořadí:

Firma

Počet získaných bodů

1.

C SYSTEM CZ a.s.

100,00

2.

UNIS COMPUTERS, a.s.

80,52

 

Nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy:

Obchodní firma: C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo/ místo podnikání: Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ: 27675645
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 1 a 2 zadávací dokumentace): 2 231 404,00 Kč
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace): 554 400,00 Kč
Počet dosažených bodů: 100,00

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky viz §110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Do uvedené doby je zadavatel vázán § 82 (1) zákona.

 

vyvěšeno : 20.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu