Výzva a Usnesení č.j. MUPO-4459/2017/SU/TRM


Výzva a usnesení o přerušení územního řízení pro stavbu: Bytový dům na pozemcích parc. č.  389/142, 389/1, 403 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu