Výzva k vyjádření č.j. MUPO-152/2018/SU/HRI

Výzva k vyjádření k podanému odvolání do rozhodnutí o umístění stavby: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice.

Příloha: Odvolání

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu