Vzdělávací eGon centrum Pohořelice

logotyp1.png

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavaci-egon-centrum-pohorelice

Město Pohořelice dne 31.10.2012 ukončilo realizaci projektu Vzdělávací eGON centrum Pohořelice, reg. číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00052. Realizace probíhala od 1.11.2009 do 31.10.2012. Projekt spolufinancovala Evropská unie z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání v eGovernmentu, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby.

Vzdělávací eGONcentrum Pohořelice zajištovalo během dvou let vzdělávání pro celý správní obvod Pohořelice a pro sousedící obce s rozšířenou působností tj. Židlochovice a Mikulov, včetně všech obcí jejich správních obvodů.

Cílem projektu bylo zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků územních samosprávných celků Pohořelice, Mikulov a Židlochovice. Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve veřejné správě, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů celého zapojeného území, zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich větší dostupnosti klientům – občanům.

Prostřednictvím vlastních lektorů a prostřednictvím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha docházelo v období dvou let ke vzdělávání vlastních úředníků, vlastních zaměstnanců, členů zastupitelstev obcí všech obcí správního úřadu Pohořelice, Mikulov a Židlochovice - tj. všech, kteří plní úkoly spojené s eGovernmentem. V rámci projektu bylo vytvořeno vzdělávací eGoncentrum v prostorách Městského úřadu Pohořelice, kdeprobíhaly prezenční eLearningové kurzy, kterých se účastnili pracovníci ze zapojených územně samosprávných celků. Realizované kurzy se věnovaly celkem 51 různým tématům z oblasti veřejné správy a základních dovedností pracovníků veřejné správy (např. Czech POINT – autorizovaná konverze dokumentů, katastr nemovitostí, MS Excel, MS Office, Power POINT, Informační systém datových schránek a řada dalších). Bylo celkem proškoleno 223 osob z městských a obecních úřadu správních obvodů Pohořelice, Mikulov a Židlochovice, kteří za dané období získali celkem 4 096 certifikátů o úspěšném absolvování kurzů.

 Celkové náklady projektu jsou ve výši 3 125 000,00 Kč. Přislíbená dotace je ve výši 85%, což představuje 2 656 000,00 Kč. Vlastní zdroje města činí 469 000,00 Kč. V současné době probíhají práce na závěrečném vyúčtování projektu, které by mělo být ukončeno do 31.12.2012.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu