Vzdělávací eGon centrum Pohořelice

logotyp1.png

Odkaz na informaci o projektu na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR  http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavaci-egon-centrum-pohorelice

Město Pohořelice dne 31.10.2012 ukončilo realizaci projektu Vzdělávací eGON centrum Pohořelice, reg. číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00052. Realizace probíhala od 1.11.2009 do 31.10.2012. Projekt spolufinancovala Evropská unie z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání v eGovernmentu, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby.

Vzdělávací eGONcentrum Pohořelice zajištovalo během dvou let vzdělávání pro celý správní obvod Pohořelice a pro sousedící obce s rozšířenou působností tj. Židlochovice a Mikulov, včetně všech obcí jejich správních obvodů.

Cílem projektu bylo zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků územních samosprávných celků Pohořelice, Mikulov a Židlochovice. Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve veřejné správě, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů celého zapojeného území, zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich větší dostupnosti klientům – občanům.

Prostřednictvím vlastních lektorů a prostřednictvím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha docházelo v období dvou let ke vzdělávání vlastních úředníků, vlastních zaměstnanců, členů zastupitelstev obcí všech obcí správního úřadu Pohořelice, Mikulov a Židlochovice - tj. všech, kteří plní úkoly spojené s eGovernmentem. V rámci projektu bylo vytvořeno vzdělávací eGoncentrum v prostorách Městského úřadu Pohořelice, kdeprobíhaly prezenční eLearningové kurzy, kterých se účastnili pracovníci ze zapojených územně samosprávných celků. Realizované kurzy se věnovaly celkem 51 různým tématům z oblasti veřejné správy a základních dovedností pracovníků veřejné správy (např. Czech POINT – autorizovaná konverze dokumentů, katastr nemovitostí, MS Excel, MS Office, Power POINT, Informační systém datových schránek a řada dalších). Bylo celkem proškoleno 223 osob z městských a obecních úřadu správních obvodů Pohořelice, Mikulov a Židlochovice, kteří za dané období získali celkem 4 096 certifikátů o úspěšném absolvování kurzů.

 Celkové náklady projektu jsou ve výši 3 125 000,00 Kč. Přislíbená dotace je ve výši 85%, což představuje 2 656 000,00 Kč. Vlastní zdroje města činí 469 000,00 Kč. V současné době probíhají práce na závěrečném vyúčtování projektu, které by mělo být ukončeno do 31.12.2012.

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu