Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností POHOŘELICE II.

Název projektu: Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice II. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

20161

 

Město Pohořelice realizuje projekt zaměřený na vzdělávání pracovníků MěÚ Pohořelice a okolních obecních úřadu správního obvodu ORP Pohořelice, tak aby v jeho území došlo k profesionalizaci a zvýšení znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy. Vzdělávání se účastní také volení členové územně samosprávných celků celého správního obvodu. Druhá část projektu je pak zaměřena na vytvoření strategických dokumentů pro efektivní strategické řízení města Pohořelice. Jedná se o zpracování generelu zeleně a generelu veřejného osvětlení.

Realizace projektu: 1.5.2019.-.30.4.2021

Celkové náklady projektu: 3,614 mil Kč

Z toho dotace ESF+SR:  3,433 mil Kč

Vlastní zdroje města Pohořelice: 181 tis. Kč

 

 

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu