Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností POHOŘELICE II.

Název projektu: Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice II. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

20161

 

Město Pohořelice realizuje projekt zaměřený na vzdělávání pracovníků MěÚ Pohořelice a okolních obecních úřadu správního obvodu ORP Pohořelice, tak aby v jeho území došlo k profesionalizaci a zvýšení znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy. Vzdělávání se účastní také volení členové územně samosprávných celků celého správního obvodu. Druhá část projektu je pak zaměřena na vytvoření strategických dokumentů pro efektivní strategické řízení města Pohořelice. Jedná se o zpracování generelu zeleně a generelu veřejného osvětlení.

Realizace projektu: 1.5.2019.-.31.1.2022

Celkové náklady projektu: 3,614 mil Kč

Z toho dotace ESF+SR:  3,433 mil Kč

Vlastní zdroje města Pohořelice: 181 tis. Kč

 

 

 

Za realizační tým projektu Ing. Hana Mlýnková

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu