Vzory žádostí s vysvětlivkami a přílohami

Žádosti k vyplnění s vysvětlivkami a vzory seřazené podle úseků ve formátu RTF, popř. PDF. Formuláře můžete stáhnout a vyplnit před příchodem na náš odbor, nebo využít vzory pro potřeby konzultací před podáním žádosti či hlášení.

Koordinované závazné stanovisko

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rybářství 

Myslivost 

Lesní hospodářství

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody

Vodní hospodářství (vyhl. č. 183/2018 Sb.) !účinnost od 1.9.2018!

Vodní hospodářství (vyhl. č. 503/2006 Sb.)

Vodní hospodářství (lázeňský zákon č. 164/2001 Sb.)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu