Web města Pohořelice

Vítejte v Pohořelicích,

8995těší nás, že jste zavítali na stránky MĚSTA POHOŘELICE. Města, jehož existence je prokazatelně zmíněna v písemnostech již v roce 1222. Nepochybně však toto místo bylo osídleno již v prehistorických dobách, svědčí o tom archeologické nálezy nalezené na území města. K oblíbenosti lokality jistě přispěly zejména přírodní podmínky a strategická poloha regionu. Město dnes leží na přiložené spojnici Brna s Vídní, s ohledem na existující síť rychlostních silnic také tvoří spojnici těchto měst se Znojmem.

Město Pohořelice leží na březích řeky Jihlavy, asi 25 km jižně od Brna, na rovinatém terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů. Geograficky se skládá ze čtyř částí, které spolu nejsou spojeny souvislou zástavbou – vedle vlastního města, do území města Pohořelice patří Velký Dvůr, Smolín a Nová Ves. Zatímco Velký Dvůr nebyl v minulosti samostatnou územní jednotkou, Smolín i Nová Ves u Pohořelic původně byly samostatné obce, které byly v roce 1971, resp. 1976 připojeny k Pohořelicím.

Aktuálně žije v Pohořelicích téměř 4.700 obyvatel, díky dobrému dopravnímu spojení se Pohořelice staly atraktivním místem pro bydlení, a tak počet obyvatel neustále narůstá.

16338Významným momentem v moderní historii města se stal rok 2003, kdy se Pohořelice staly obcí s rozšířenou působností, kdy správní obvod zahrnuje dalších 12 okolních obcí: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice, Šumice a Troskotovice. Význam města Pohořelice v regionu tak ještě vzrostl, kdy se stalo přirozeným vzdělávacím, kulturním, zdravotním i společenským centrem nejenom pro obyvatele regionu.

Současný vzhled města a okolí vychází jednak ze zemědělské minulosti regionu, určené úrodností zdejší půdy a zejména chovem sladkovodních ryb, který Pohořelice proslavil, jednak z umístění řady průmyslových a logistických budov. V jižní části Pohořelic existuje průmyslová zóna, v dlouhodobém horizontu je plánována druhá průmyslová zóna ve východní části města.

Kulturní a společenský život vychází zejména ze spolupráce města a jím zřízených organizací, organizací zřízených Jihomoravským krajem a řady spolků, které ve městě působí. Ty se zaměřují zejména na volnočasové aktivity, spojené se sportem, zájmovými činnostmi, či jen organizované setkávání občanů Pohořelic. Ve městě např. najdete moderní sportovní halu, která je místem řady sportovních turnajů v průběhu roku. Hlavními kulturními akcemi spojenými s Pohořelicemi jsou v polovině června Slavnosti města – již tradiční kulturní akce, kvalitně obsazený kulturní svátek města, a v závěru října tradiční výlov rybníka Vrkoče. Obě akce se těší velké oblibě v širokém okolí.

Věříme, že do našeho města nejenže zavítáte, ale budete se sem i rádi vracet.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu