Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov

V rámci realizovaného projektu byla založena biocentra na západním okraji našeho katastru (na vlasaticku za Proklatou) o rozloze cca 36 hektarů, a dále mezi ulicí Na Hrázkách a rychlostní komunikací (asi 5 ha).

Celková délka založených krajinných prvků je 7 767m. Plocha založených krajinných prvků a prvků ÚSES je celkem 53 ha. Celkem bylo vytvořeno 13 krajinných prvků a prvků ÚSES.

Nyní jsou již realizační práce firmou Sdružení Pohořelice (KHL-EKO, a.s. a H-REKULTIVACE, a.s.) dokončeny. Firma zajišťovala do konce listopadu 2015 také následnou péči. V současné době již péči o dané plochy zajišťuje město Pohořelice vlastními silami.

Projekt byl  v plné míře financován z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady na projekt byly 35,9 mil. Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu činily 109 tis. Kč. Připsaná dotace byla ve výši 35,8 mil Kč.

4218

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu