Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a k.ú. Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov

V rámci realizovaného projektu byla založena biocentra na západním okraji našeho katastru (na vlasaticku za Proklatou) o rozloze cca 36 hektarů, a dále mezi ulicí Na Hrázkách a rychlostní komunikací (asi 5 ha).

Celková délka založených krajinných prvků je 7 767m. Plocha založených krajinných prvků a prvků ÚSES je celkem 53 ha. Celkem bylo vytvořeno 13 krajinných prvků a prvků ÚSES.

Nyní jsou již realizační práce firmou Sdružení Pohořelice (KHL-EKO, a.s. a H-REKULTIVACE, a.s.) dokončeny. Firma zajišťovala do konce listopadu 2015 také následnou péči. V současné době již péči o dané plochy zajišťuje město Pohořelice vlastními silami.

Projekt byl  v plné míře financován z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady na projekt byly 35,9 mil. Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu činily 109 tis. Kč. Připsaná dotace byla ve výši 35,8 mil Kč.

V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení akce.

4218

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu