Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích

Město Pohořelice ukončilo v zimních měsících letošního roku realizaci projektu Založení nové parkové plochy navazující na plánovanou výstavbu v ulici Polní v Pohořelicích (registrační číslo projektu CZ.1.02/6.2.00/10.09576). Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu životní prostředí. V rámci projektu došlo k založení nové parkové plochy o rozloze 1,17 ha. Vysázelo se 119 kusů solitérních stromů a 1 649 kusů keřů. Založení nové parkové plochy realizovala firma Veřejná zeleň města Brna, p.o.. Samotná realizace byla zahájena 30. ledna 2012 předáním staveniště. Realizace byla firmou ukončena 31. 10. 2012.

Celkové náklady projektu byly 1 193 tis. Kč. Z toho přislíbená dotace činí 442 tis. Kč, vlastní zdroje města Pohořelice činí 751 tis. Kč.

Vzhledem k podmínkám dotačního programu jsou z vlastních zdrojů města hrazeny tzv. neuznatelné náklady projektu, jako jsou např. trvalky, náklady spojené s vybudování cestní sítě v parku apod. V rámci projektu také nemohl být pořízen žádný mobiliář zakládaného parku, ani zbudována dětská hřiště, i když s tím do budoucna město Pohořelice v rámci daného projektu a v rámci nově vybudovaného parku na Polní počítá. Tyto záležitosti bude město postupně řešit z vlastních finančních zdrojů dle aktuálních možností.

V současné době probíhá zpracování závěrečného vyhodnocení celé akce, zpracování žádosti o platbu dotace a kontrola celého projektu ze strany administrátora dotace, tj. Státního fondu životního prostředí. Poté bude městu dotace proplacena.

Město Pohořelice přeje všem obyvatelům, aby mohli v nově vybudovaném parku trávit hodně příjemných chvil, a věří, že stejně jako ostatní realizované projekty přispěje ke zkvalitnění života ve městě.

 

430

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu