Záměr darování majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU DAROVÁNÍ

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

   

z á m ě r   d a r o v á n í

 - části pozemku p.č. 6445 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to části vznikající podle geom.plánu č. 2423-3068/2017 ze dne 13.7.2017 nově označené jako p.č. 6445/5, o výměře 1565 m2, v k.ú. tamtéž. Součástí pozemku je stavba „II/395 Pohořelice-napojení PZ Dolní Štingary“. Geometrický plán č. 2423-3068/2017 je v příloze-str. 1, 2, 3, 4 a 5. Záměrem města je darování pozemků Jihomoravskému kraji, IČ: 70 88 83 37.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 6.11.2017  

 

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

     místostarosta města

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 6.11.2017

Sňato: 24.11.2017

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu