Záměr darování objektu

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU DAROVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 30.06.2021 tento 

z á m ě r    d a r o v á n í   o b j e k t u 

- Pohořelice, č.p. 385, obč.vyb., ul. Sportovní v Pohořelicích, stojící na pozemku p.č. 2451 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Záměrem města je darování objektu vlastníkovi pozemku p.č. 2451 v k.ú. tamtéž, a to subjektu Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s., IČ: 185 11 228. 

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz. 

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 14.07.2021

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 14.07.2021

Sňato: ………………. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu