Záměr bezúplatného převodu pozemku města

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU (DAROVÁNÍ)

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

     z á m ě r   b e z ú p l a t n é h o   p ř e v o d u   (d a r o v á n í)

- části pozemku p.č. 6809 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to části vznikající podle geom.plánu č. 2528-109/2018 ze dne 18. 7. 2018 nově označené jako díl ao výměře 8 m2 v k.ú. tamtéž. Geometrický plán je v příloze. Záměrem města je bezúplatný převod (darování) části pozemku Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu (darování) podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 31. 12. 2018

 

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

          starosta města

 ________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 31. 12. 2018

Sňato: 18. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu