Záměr prodeje a pronájmu nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU A PRODEJE 0NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením RM ze dne 12.05.2021 č. 20/65/21 tento 

z á m ě r   p r o n á j m u   a   p r o d e j e

- plynárenského zařízení, které má město v záměru vybudovat v rámci akce: Pohořelice oprava komunikace a prodloužení IS ul. Dlouhá. Plynárenské zařízení tvoří NTL plynovod DN 90 v délce 80,0 m a přípojky DN 40, v délce 13,0 m, v počtu 3 kusy.

Na realizaci plynárenského zařízení bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 23/2019 č.j. MUPO-29221/2019/SU/SVB ze dne 13. srpna 2019, nabylo právní moci dne 11. září 2019, Městským úřadem Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad. Situace plynárenského zařízení je přílohou tohoto záměru jako Příloha č. 1.

Uchazečem o uzavření smluv je společnost: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření smluv podléhá schválení Radě města Pohořelice a Zastupitelstvu města Pohořelice dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 19.05.2021

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

Příloha č. 1

 ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 19.05.2021

Sňato: ……………….

 

 

 

 

 

  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu