Záměr prodeje částí pozemku města

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA  

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením ZM č. 13/III/18 ze dne 12. 12. 2018 tento

   

z á m ě r   p r o d e j e   č á s t í   p o z e m k ů

 

 - p.č. 7076 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to dle geom.plánu č. 2296-1/2016 nově vznikající p.č. 7076/3 o výměře 2 m2 a dle geom.plánu č. 2300-12/2016 nově vznikající p.č. 7076/4 o výměře 6 m2, a to vlastníkovi sousedícího pozemku p.č. 7073 v k.ú. tamtéž.

V příloze tohoto záměru je návrh oddělení částí pozemků zakreslen v geom.plánu č.2296-1/2016 a č. 2300-12/2016.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 11. 2. 2019

 

Bc. Miroslav Novák, DiS.

            starosta

Příloha 1

Příloha 2

__________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 11. 2. 2019

Sňato: 28. 2. 2019

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu