Záměr prodeje části pozemku města


Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

z á m ě r   p r o d e j e

části pozemku p. č.  2023/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 120 m2 .
 
Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328 Mgr. Renata Babčanová, odbor Kancelář tajemníka, e-mail: sekretariat@pohorelice.cz.
Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.
Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 15.5.2017


Bc. Miroslav Novák, DiS.
místostarosta města

________________________________________________________________________________
Vyvěšeno: 15.5.2017
Sňato:  31.5.2017

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Dětská skupina (dotazník) 16326
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu