Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

bytových jednotek č. 1098/1 až 1098/16, vymezených v budově č.p. 1098, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a bytových jednotek č. 1099/1 až 1099/16, vymezených v budově č.p. 1099, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/4, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz příloha 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu