Záměr prodeje nemovitého majetku města


Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                                            z á m ě r   p r o d e j e

   

-  částí pozemku města p.č. 1886 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře 13 m2. Pozemky vznikají na základě geom.plánu č. 2276-195/2015, nově označené jako pozemky p.č. 1886/2 a 1886/3 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Záměrem města je odprodat pozemky vlastníkům sousedící nemovitosti RD č.p. 970. Geometrický plán je přílohou tohoto záměru.   

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328 Mgr. Renata Babčanová,  odbor Kancelář tajemníka, e-mail: sekretariat@pohorelice.cz.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 12.11.2015

 

Bc. Miroslav Novák. DiS., v. r.

       místostarosta města

 

Příloha
geometrický plán

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 12.11.2015

 Sňato:  30.11.2015

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu