Záměr prodeje nemovitého majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p. č. 20 v k. ú. Smolín

Cenová nabídka na odkup pozemku - I. kolo

Cenová nabídka na odkup pozemku - II. kolo a další

Částečný výpis z LV

KN mapa

Pozemek - plyn a věcná břemena

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu