Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                                  ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
                                                 
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 21.10.2020 tento

                                                    z á m ě r   p r o d e j e   p o z e m k u

 - p.č. 6137/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 22.10.2020

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 22.10.2020

Sňato: ………………

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu