Záměr prodeje nemovitého majetku města


Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

z á m ě r   p r o d e j e

 

- pozemku p.č. 441/3 a p.č. 441/4, vše v k.ú. Nová Ves u Pohořelic,

- pozemku p.č. 1723/3, 1723/4, 1723/5, 1724/12, 3027/32, 3027/34 a 3027/57, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

 

Záměrem města je odprodat výše uvedené pozemky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168.

 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

 

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

 

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 25.11.2015

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

    místostarosta města

 

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 25.11.2015

Sňato: 17.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu