Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                                    ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

                                                       z á m ě r   p r o d e j e   p o z e m k u

   - p.č. 886/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to dle geometrického plánu č. 2514-75/2018 v podobě nově vznikajících parcel vlastníkům bytového domu Cukrovarská 238, Pohořelice.

 V příloze tohoto záměru je návrh oddělení částí pozemku zakreslen v geometrickém plánu č. 2514-75/2018.

 Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

 Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 8. 8. 2018

                                                                                       Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 13. 8. 2018

 Sňato: 31. 8. 2018

Příloha geometrický plán

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu